Istanbul Legal Hackers

Blog Authors

Latest from Istanbul Legal Hackers

Welcome to the Istanbul Legal Hackers Chapter website.

As part of the legal tech community in Turkey, we intend to use this platform to share our thoughts on matters of interest, events, speaking engagements, and all the amazing things we are doing at our local chapter.

Like us on Facebook, Follow us on Instagram

Teknolojideki hızlı gelişimin her alana olduğu gibi hukuk alanına yönelik de önemli etkileri olduğu aşikardır. Dolayısıyla artık bu alanda mesleğini icra edenlerin hukuk teknolojilerine adapte olmaları, onlar için bir gereklilik boyutuna ulaşmaktadır. “Hukukta İnovasyon: Yapay Zeka ve Girişimcilik” programı, 21-23 Ağustos tarihleri arasında bu denli önem arz eden bir konu olan hukuk teknolojilerini ele almayı